Rezidences

65.jpg
 
 

Atvērta pieteikšanās “Sansusī” mākslinieku rezidencei Susējā
no 2018. gada 28. jūlija līdz 10. augustam.

Izvēlētajiem māksliniekiem tiks dota iespēja 2 nedēļas dzīvot un strādāt Susējas viesu mājas teritorijā Aknīstes novadā sava jaundarba radīšanā, iesaistot Aknīstes vietējos iedzīvotājus. Mākslinieku pienākums ir vismaz 8 h nedēļā veltīt sadarbībai ar vietējiem iedzīvotājiem (īpaši domājot par bērniem un jauniešiem). Rezidences perioda beigās mākslinieki aicinās Aknīstes iedzīvotājus un interesentus no citām Latvijas pilsētām uz jaundarba (vai darba procesa posma rezultāta) publisku izrādīšanu.

Pēc mākslas darba (skaņdarba, dejas, teātra, cirka izrādes, interaktīvas instalācijas) izrādīšanas skatītāji un mākslas darba veidotāji tiks aicināti neformālā gaisotnē apspriest redzēto, uzdot jautājumus un lauzt robežas starp mākslas radītājiem un mākslas baudītājiem.

Rezidenču laikā iedzīvotāji tiks iesaistīti ne tikai mākslas darba tapšanā, bet arī izvērtēšanā, tādējādi paši kļūstot par jaunrades procesa daļu un izprotošākiem skatītājiem. Kopā 2018. gadā rezidenču programmā paredzēts uzņemt 8 māksliniekus.

Rezidences programmā var pieteikties mākslinieki un mākslinieku savienības, kas pārstāv skatuves mākslas un mūzikas jomu. Vairāki mākslinieki rezidencē var strādāt vienlaicīgi pie viena kopīga vai vairākiem individuāliem projektiem.

Mākslinieki rezidencei tiks atlasīti pēc šādiem kritērijiem:
- profesionāla pieredze laikmetīgajā skatuves mākslā vai mūzikā;
- stingra nostāja par mākslinieka sociālo atbildību un vēlme savā radīšanas procesā iesaistīt sabiedrību, īpaši biedrības izvirzītās mērķgrupas: Aknīstes vidusskolas skolēni, Aknīstes psihoneiroloģiskās klīnikas pacienti un darbinieki.
- skaidri formulēta jaundarba ideja, mērķis un izklāstīta sabiedrības iesaistes stratēģija un darba metodes;
- zināšanas un izpratne par mākslā bāzētām metodēm darbā ar sabiedrību;
- interese sadarboties ar citām mākslas formām un māksliniekiem, kas vienlaicīgi atrodas rezidencē.

Izvēlētajiem māksliniekiem tiks nodrošināta dzīvesvieta, darba telpas, kā arī atlīdzība par mākslas darba izrādīšanu. 

 

Lai pieteiktos sūti sava projekta aprakstu un sadarbības aktivitāšu ieceri uz festivals.sansusi@gmail.com (max 2 lpp). 
 

Ar šo projektu mēs mēs atbalstām vietējo sabiedrību, nodrošinot pieeju mākslinieciskai daudzveidībai un multikulturālai videi, kā arī veicinām kopienas piederības sajūtu nacionālai un arī internacionālai videi un dialogam ar to. Šī projekta potenciāls ir iesākt nopietnu lielāka mēroga starpnozaru sadarbību, ko nākotnē patstāvīgi varētu veidot daudzas izglītības un labklājības iestādes.

Rezidenču centru atbalsta "Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programma 2018" projekta  ''Sansusī sociāli atbildīgas mākslas rezidence'' ietvaros.