mlns.jpg
 

Alternatīvais kamermūzikas festivāls Sansusī.

Kamermūzikas festivāls Sansusī katru gadu pulcē laikmetīgās mākslas mīļotājus no visas pasaules un, ievedot tos mežā, pasniedz lieliskāko tābrīža mūziku, teātri, cirku un gabaliņu dejas.

2019 gadā Sansusī piedalīsies šādi mākslinieki: Thomas William, Ieva Saliete, Clara Pertuy, Ritvars Garoza, Sophie Grelié, Paula Šūmane, Jorrit Tamminga, Pēteris Trasuns, Christopher Walsh Sinka, Agnese Egliņa, Klāvs Mellis, Erik Bosgraaf, Māra Botmane, Anda Eglīte, Evarts Melnalksnis, Marie Henriette Reinhold, Dāvis Kaņepe, Vita Gajevska, Diana Syrse, Linda Leimane, Līga Griķe, Gert-Jan Stam, Krišjānis Sants, Amanda Ziemele, Madara Ivanovska, Ieva Putniņa, Katrīna Anna Skrastiņa, Āris Matesovičs, Dārta Zelma Skrastiņa, Thilo Ullrich, Līva Plociņa-Janova, Ieva Gaurilcikaite, Reinis Boters, Erik Eriksson, Ance Strazda, Sodja Lotker, Simona Orinska, Adri Schokker, Martin Muschler, Madara Gaile, Breg Horemans,Ingrīda Krasovska, Anita Irbīte, Ilga Sokolova, Māra Rozenberga, Sintija Štāle, Ance Laganovska, Baiba Raituma, Aiva Švēde, Digna Ķiņķere, Māra Walsh Sinka, Jeļena Savarovska, Ilze Ārniece, Līva Medne, Agnese Blumberga, Diāna Rumpe, Maija Gredzena, Ginta Ozola, Anna Jonikāne, Dace Kaļķe, Jana Krieva, Kaspars Dreimanis, Mārtiņš Medens, Egīls Krūmiņš, Raivis Mežzīle, Agnis Mārtiņš Bērziņš, Toms Ērenpreiss, Eduards Ekarts, Mārtiņš Puķītis, Mārtiņš Miķelsons, Emīls Dālderis un citi, un citi, un citi.


Brīvprātīgie

Raksti uz austra@sansusi.lv.


Susēja

Festivāls noris Aknīstes novadā, vairs neeksistējoša ciema Susēja bijušās pagastmājas pagalmā un blakus mežiņos un cirsmās.
Attālums no šejienes līdz Rīgai ir aptuveni 150 km, bet līdz smaidam sejā un vieglumam kājās tikai pāris minūtes. 

 
 

Rezidences

Sansusī izsludina pieteikšanos dažādu jomu skatuves māksliniekiem un mākslinieku grupām no Lietuvas, Igaunijas un Ziemeļvalstīm dalībai Sansusī labklājības rezidenču programmā, kuru atbalsta Ziemeļvalstu kultūras punkts.

san-4.jpg

Sansusī labklājības rezidence aicina darboties skatuves māksliniekus, kurus interesē savā radošajā procesā sadarboties vai nu ar sabiedrības grupām ar ierobežotu piekļuvi mākslai un kultūrai dzīvojot izolētās sociālās un veselības aprūpes institūcijās, kā piemēram Aknīstes psihoneiroloģiskā klīnika vai Aknīstes pansionāts, vai ar  bērniem un jauniešiem no ģeogrāfiski izolētām lauku teritorijām. 

Rezidence ir iespēja māksliniekiem vai mākslinieku grupām (līdz četriem cilvēkiem), kas pārstāv laikmetīgo cirku, deju, mūziku, teātri, performanču mākslu, starpdisciplinārus projektus u.c., 1 mēnesi strādāt Sansusī rezidenču centrā, Susējā Aknīstē attīstot mākslas projektus sadarbībā ar dažādām sabiedrības grupām. 

 2019. Gadā Sansusī 1 mēnesi ilgā rezidencē visas vasaras garumā uzņems vismaz 3 mākslinieciskās apvienības. 

Ar šo projektu “Sansusī” veicina pieeju mākslinieciskai daudzveidībai un multikulturālai videi. Šī projekta potenciāls ir iesākt nopietnu plašāka mēroga starpnozaru sadarbību, ko nākotnē paststāvīgi varētu veidot daudzas izglītības un sociālās un veselības aprūpes iestādes. 


 

Vakars Rīgā

Sansusī viena vakara filiāle Rīgā.
Notiek pavasaros un rudeņos Rīgā. Viens vakars ar akadēmisko mūziku, deju vai cirku vai teātri, dzeju, bāriem, pianistu kautiņiem un 20 minūšu diskotēku.

Nākošais Vakars Rīgā notiks rudenī,
Mazā, trakā koncertzālē "Tu jau zini Kur!, Tallinas ielā 10-3.

Informācija sekos.

 
 

Kontakti

epasts: festivals.sansusi@gmail.com
telefons: 2972 9188Rekvizīti

Biedrība "Sansusī"
Reģ. nr. 40008210649
Stropu iela 3, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101
konts: SWEDBANK: LV88HABA0551036625827


BIEDRĪBAS “SANSUSĪ” KULTŪRAS PASĀKUMU NORISES VIETAS “SUSĒJA” LABIEKĀRTOŠANA
17-05-AL24-A019.2204-000007
Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000007 ir labiekārtojusi pasākumu norises vietu “Susēja”, aprīkojot to ar koncertiem un izrādēm nepieciešamo inventāru.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē
[http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm]
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 
kopa.jpg