Rezidences / Arhīvs

Eva Joča un igauņu māksliniece Mari Prekup

Abas mākslinieces iedvesmu gūst dabā. Izstādē apskatāmi tekstilmākslas darbi un linogriezuma instalācija, kas izzina jautājumus par cilvēku – dzīves līniju, emociālo piesaisti un psihoģeogrāfiskās atmiņas. Izstādi papildina Aknīstes un tās apkārtnes iedzīvotāju darbi, kas radīti kopā ar māksliniecēm.

Eva Joča (dz.1981) absolvējusi @Daugavpils Universitāte Mākslu fakultāti, specialitātē vidējās izglītības vizuālās mākslas skoltāja ar tekstilmākslas novirzienu. Šobrīd Eva strādā @Jēkabpils Mākslas skola Aknīstes filiālē par mākslas skolotāju.
Māksliniece lielākoties darbus rada, iedvesmojoties no dabas motīviem, atklājot tos caur tekstilmākslas tehniku – filcēšanu vai glezniecību. Kā filcēšanas, tā glezniecības izteiksmes līdzekļi ir plaši, ļaujot radoši paust savu domu un redzējumu.

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Mari Prekup (dz. 1984) ir māksliniece un kuratore no Igaunijas, kura savu radošo darbību ir izvērsusi galvenokārt Hāpsalā un Tallinā.
Mari glezno, sietspiež un zīmē, un šīs prasmes ir apgūtas Igaunijas Mākslas akadēmijā, absolvējot gan glezniecības, gan iespieddarbu nodaļas. Papildu māksliniece ir studējusi arī Latvijā, Rīgā, un Polijā, Krakovā.
Viņas izstādes parasti tiek radītas, iedvesmojoties no ikdienas: nejaušs skaistums, absurds, netaisnība, melodrāma un disonanse, kas uzkrāj interesantus zināšanu sīkumus. Pēdējā laikā viņa pēta igauņu un somugru dabas svētvietu folkloru un spēlējas ar aizspriedumiem pseidozinātnēs, piemēram, frenoloģijā un eigēnikā, līdzās tādām modernām aktivitātēm, kā vēstures notikumu pārrakstīšana/interpretācija.

Ar Ziemeļvalstu kultūras punkta atbalstu īstenotie projekti 2022. gada rudenī – Živilė Virkutytė un Fausta Miežytė kopdarbs “LABORATORIJA”, KANTA COMPANY performance “DRĒBES”

Sansusī labklājības rezidences kuratore – Anda Lāce

Video operatore un montāža – Elīna Matvejeva

Sadarbības projekts ar Kalāčiem

slide 1
Image Slide 3
Image Slide 2
Image Slide 3
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

29. jūlijā 18:00-20:00 Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči” norisinājās interaktīva performance “Veselīgais protests”, kas aicināja apmeklētājus radošās aktivitātēs visā muzeja teritorijā protestēt pret to, kas traucē viņu emocionālo labbūtību, un kopā veikt dažus soļus tās uzlabošanai. Performance bija Sansusī labklājības rezidences noslēgums, ko ar EEZ grantu atbalstu projekta “Vairāk gaismas!” ietvaros “Kalāčos” īstenoja kuratore Anda Lāce un dzejnieks Raimonds Ķirķis.

Pasākuma centrālā aktivitāte bija rezidences laikā tapušo tekstu – dažādu formu un stilu dzejas un dzejprozas – lasījumi projekta “Vairāk gaismas!” jauniešu izpildījumā. Tie bija tapuši dzejnieka Raimonda Ķirķa rakstīšanas darbnīcās, kurās nozīmīga loma bija gan projekta centrālājām tēmām – mentālajai veselībai, taisnīgai un iekļaujošai sabiedrībai -, gan Eduarda Veidenbauma muzejam “Kalāči” un tā apkārtnei. Visā muzeja teritorijā bija apskatāmi protesta teksti, ko apmeklētāji varēja papildināt ar sev aktuāliem protestiem. “Krāsu izlādes” darbnīcā notika gleznošana un šķaidīšanās ar ādai draudzīgām krāsām. Eduarda Veidenbauma studiju vietā, ābolu klētiņā, bija klausāms “Riebuma radio”, kurā jaunieši klausītājiem uzticēja savus pašpārmetumus un to, kas riebjas citos, apliecinot, ka arī sarežģītām emocijām ir vieta mūsu dzīvē un ir svarīgi tās apzināties. Klētiņas tuvumā apmeklētājiem tika dota iespēja savu riebumu “norakstīt” uz neierobežota garuma papīra loksnēm un turpat arī sadedzināt. Visbeidzot introvertākajā no protesta darbnīcām apmeklētāji varēja pulcēties ap dzīvu uguni, cept maizi uz iesniem un baudīt tēju “pret agriem rītiem”, “pret nebaudāmu mūziku”, “pret cirvjiem” un citām grūti izturamām dzīves parādībām. Pasākums noslēdzās ar Raimonda Ķirķa dzejoļa performanci “Kas īsti notiktu / Ja zeme pārstātu elpot / Vismaz uz minūti / Un varbūt vēl nedaudz ilgāk?”.
“Sansusī” labklājības rezidences ir biedrības “Sansusī” īstenota programma Jēkabpils novada Susējā, kur laikmetīgā māksla top sadarbībā ar vietējiem jauniešiem un senioriem, Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centru un Psihoneiroloģisko slimnīcu. Pateicoties “Kalāču” un “Sansusī” sadarbībai projekta “Vairāk gaismas!” ietvaros, labklājības rezidenču programma pirmo reizi notiek ārpus Susējas, sniedzot iespēju arī Cēsu apvidus jauniešiem pieredzēt mākslas tapšanas procesu, aktīvi tajā piedalīties un piedzīvot mākslas pozitīvo iespaidu uz mentālo veselību un labbūtību. Otrs rezidenču cikls norisināsies 2023. gada jūnijā.
Līdz ar projektu “Vairāk gaismas!” memoriālais muzejs “Kalāči” uzsāk jaunu darbības virzienu. Muzejs kļūst par vietu, kur mūsdienu jaunietis var satikt jaunieti Eduardu un kopā ar viņu doties sevis izprašanas ceļojumā, izzinot pats savu mentālo veselību un mācoties veidot harmoniskas attiecības ar apkārtējiem. Izceļot līdz šim mazāk izgaismotas krājuma daļas, muzejs līdzās rūpīgai un mūsdienīgai Eduarda Veidenbauma dzejas analīzei vairāk nekā līdz šim stāstīs arī par valsts aizsargājamo pieminekli – zemnieku sētu “Kalāči” – un Veidenbaumu ģimeni, kas tajā saimniekoja. Projekta ietvaros muzejā top jauna pastāvīgā ekspozīcija, izglītības programma un notiek mākslinieku vasaras rezidences. Vairāk par projektu: https://www.priekuli.lv/lv/kultura/eduarda-veidenbauma-memorialais-muzejs-kalaci/projekts-vairak-gaismas/
Projekts “VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”: jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību” (Nr.EEZ/2021/1/03) tiek īstenots, pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkura “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” atbalstam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 242 818 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalsta summa: 206 395 EUR. Programmas mērķis ir stiprināta sociālā un ekonomiskā kohēzija reģionālā un vietējā līmenī.

Vairāk informācijas: https://eeagrants.lv/ un https://eeagrants.org/