Rezidences

Sansusī izsludina pieteikšanos dažādu jomu skatuves māksliniekiem un mākslinieku grupām no Lietuvas, Igaunijas un Ziemeļvalstīm dalībai Sansusī labklājības rezidenču programmā, kuru atbalsta Ziemeļvalstu kultūras punkts.

Sansusī labklājības rezidence aicina darboties skatuves māksliniekus, kurus interesē savā radošajā procesā sadarboties vai nu ar sabiedrības grupām ar ierobežotu piekļuvi mākslai un kultūrai dzīvojot izolētās sociālās un veselības aprūpes institūcijās, kā piemēram Aknīstes psihoneiroloģiskā klīnika vai Aknīstes pansionāts, vai ar bērniem un jauniešiem no ģeogrāfiski izolētām lauku teritorijām.

Rezidence ir iespēja māksliniekiem vai mākslinieku grupām (līdz četriem cilvēkiem), kas pārstāv laikmetīgo cirku, deju, mūziku, teātri, performanču mākslu, starpdisciplinārus projektus u.c., 1 mēnesi strādāt Sansusī rezidenču centrā, Susējā Aknīstē attīstot mākslas projektus sadarbībā ar dažādām sabiedrības grupām.

2019. Gadā Sansusī 1 mēnesi ilgā rezidencē visas vasaras garumā uzņems vismaz 3 mākslinieciskās apvienības.

Ar šo projektu “Sansusī” veicina pieeju mākslinieciskai daudzveidībai un multikulturālai videi. Šī projekta potenciāls ir iesākt nopietnu plašāka mēroga starpnozaru sadarbību, ko nākotnē paststāvīgi varētu veidot daudzas izglītības un sociālās un veselības aprūpes iestādes.

Rezidenču centra iespējas un aprīkojums: māja, pirts, kupols, meža skatuve, meži, vecā skola, gaismas, skaņa, atbalsts.

Rezidenču partneri: skolas, psihoneroloģiskā slimnīca, pansionāts.


2020. gada 16. jūnijā

Tiešsaistes konference

Labklājības rezidences: metodika un pieredze

No 2020. gada 17. līdz 21. augustam, izmantojot ZOOM un Facebook

Vienas nedēļas laikā no 17. līdz 21. augustam mākslinieki, organizatori, sociālās un veselības aprūpes pārstāvji dalīsies pieredzē par sociāli iesaistītu mākslas praksi – labklājības rezidencēm kā 3 gadu ilga projekta “Labklājības rezidenču tīkls” noslēguma pasākumu.

Izmantojot pieredzi no konferencēm, mācību vizītēm, ideju laboratorijām un pilot-rezidencēm, šis starptautiskais projekts rezultējas ar visiem pieejamu bezmaksas metodoloģisko publikāciju, kas labklājības rezidenču potenciālajiem organizatoriem un dalībniekiem palīdzēs orientēties labklājības rezidenču procesos. Publikācijas prezentācija ievadīs 5 dienu konferenci, kur runātāji, pārstāvot visas organizācijas, dalīsies savā pieredzē. Saturs būs pieejams izmantojot Zoom un Facebook un vēlāk YouTube. Komunikācija notiks angļu valodā.

Labklājības rezidence ir jēdziens, kas apvieno mākslas rezidences un sociāli atbildīgu mākslu. Rezidences ir cieši saistītas ar sociālajām un veselības aprūpes organizācijām, piemēram, aprūpes namiem, slimnīcām, cietumiem vai bērnunamiem u.c. Šādās rezidencēs mākslinieki rada mākslas darbus sadarbībā ar cilvēkiem, kas dzīvo un strādā iepriekš minētā vidē.

Kopš 2018. gada piecas organizācijas no Latvijas (Sansusī, Rīgas cirks), Krievijas (Sortavalas Sociālais un kultūras jauniešu centrs), Somijas (Piste Kollektiivi) un Zviedrijas (Resurscentrum för konst (ArtNorth)) ir izveidojušas labklājības rezidenču tīklu un izstrādājušas metodiku labklājības rezidencēm.

Projektu ir atbalstījusi Baltijas jūras valstu padome, Ziemeļvalstu Baltijas mobilitātes programma,, Somijas Izglītības un kultūras ministrija, Somijas Mākslas veicināšanas centrs, Norbotten reģions, Nordisk Kulturfond, Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lasīt vairāk: https://www.wellbeingresidency.net/

_ _

Sazinieties, lai iegūtu vairāk informācijas:

Jānis Laucenieks / koordinators/ laucenieks@gmail.com

Odrija Fišere / Rīgas cirka rezidenču programmas kuratore / odrija.fisere@cirks.lv


Rezidenču centrs “Susēja”

Lai rezidenču centrs “Susēja” būtu gatavs ar vien jaunu mākslas notikumu un formu uzņemšanai, saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” administrēto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu nesen tika pilnveidota kupolveida skatuve, papildinot to ar nepieciešamo inventāru. Piemēram, ierīkota dejas, cirka un teātra izrādēm atbilstoša grīda, iegādāts vajadzīgais inventārs. Līdz 2021. gada rudenim tiks pabeigti arī kupola siltināšanas darbi. Tad notikumus varēs rīkot arī gada aukstajos mēnešos. Šis ir nozīmīgs ieguldījums, kas parāda, ka kultūras piedāvājums Aknīstē pieaugs. Biedrība aicina vietējos iedzīvotājus un citus interesentus iesaistīties turpmākajos pasākumos, kā arī izmantot vietu savu iniciatīvu īstenošanai.


Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 19-05-AL24-A019.2204-000002 turpina labiekārtot pasākumu norises vietu “Susēja”, pielāgojot to aktivitātēm gada aukstajos mēnešos.

Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000007 ir labiekārtojusi pasākumu norises vietu “Susēja”, aprīkojot to ar koncertiem un izrādēm nepieciešamo inventāru.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē