Rezidences

SANSUSĪ AICINA MĀKSLINIEKUS NO LATVIJAS PIETEIKTIES LABKLĀJĪBAS REZIDENČU PROGRAMMĀ

Sansusī labklājības rezidence aicina māksliniekus, kurus interesē savā radošajā procesā sadarboties vai nu ar sabiedrības grupām ar ierobežotu piekļuvi mākslai un kultūrai dzīvojot izolētās sociālās un veselības aprūpes institūcijās, kā piemēram Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca vai Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, vai ar iedzīvotājiem, arī bērniem un jauniešiem no ģeogrāfiski izolētām lauku teritorijām.

Mākslinieki Sansusī labklājības rezidencē tiek aicināti sadarboties ar vienu vai vairākām mērķa grupām un saistīt ar to savu radošo darbību vismaz 8 h nedēļā.

Rezidence ir iespēja individuāliem māksliniekiem vai radošām mākslinieku apvienībām (2 cilv.), kas pārstāv laikmetīgo vizuālo mākslu, laikmetīgo cirku, deju, mūziku, teātri, performanču mākslu, starpdisciplinārus projektus u.c., vienu mēnesi, periodā no maija sākuma līdz septembra beigām, strādāt Sansusī rezidenču centrā, Susējā, Aknīstē, attīstot mākslas projektus sadarbībā ar dažādām sabiedrības grupām.

Šobrīd plānojot darbu jāņem vērā epidemioloģiskā situācija valstī, iespējams, jāparedz darbs arī attālināti.

Māksliniekam rezidencē tiek nodrošināts:
– Uzturēšnās Sansusī rezidenču centrā
– Asistents, palīgs darbā ar institūcijām, ja nepieciešams, uzsākot saziņu ar apkārtnes iedzīvotājiem
– Stipendija 600 eiro (neto)
– Nauda materiāliem 60 eiro (neto)

Rezidenču centra iespējas un aprīkojums: telpas mājā, kupols-skatuve, meži, Susējas vecā skola. Iespējama sadarbība ar Gārsenes pili, kultūras namu u.c.
Pieejama skaņu un gaismas tehnika, deju grīda . Periodiski iespējams brīvprātīgo atbalsts. Par specifiskām tehniskajām vajadzībām jāvienojas atsevisķi.

Pieteikšanās:
Līdz 2021. gada 27. aprīlim uz rezidences@sansusi.lv jānosūta īsa motivācijas vēstule, radošā biogrāfija un vēlamais uzturēšanās laiks rezidencē.

Periodā no 2021. gada maija sākuma līdz septembra beigām, Sansusī labklājības rezidenču programmā tiks uzņemti 10 mākslinieki no Latvijas.

Rezultāti tiks paziņoti 3. maijā.

Ieskats iepriekšējās rezidencēs:

Sansusī labklājības rezidenču darbību finansiāli atbalsta VKKF un Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Rezidenču programmas:

Sansusī labklājības rezidenču programma

Kopš 2017. gada sadarbībā ar Aknīstes psihoneiroloģisko klīniku, Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centru un Aknīstes vidusskolu rezidenču centrā visu gadu garumā norisinās sociāli atbildīgas mākslas rezidenču programma. Programmas ietvaros mākslinieki savu darbu tapšanā iesaista sociālās aprūpes centru iemītniekus un darbiniekus. Sociāli atbildīgo mākslas rezidenču programmu atbalstījuši Ziemeļu kultūras punkts, Baltijas jūras valstu padome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Zemgales plānošanas reģions un Aknīstes novada dome. Mākslinieki tiek izvēlēti izsludinot atvērto pieteikšanos vismaz vienu reizi gadā. Līdz šim rezidencē piedalījušies: Anda Lāce, Grieta Baula…

Aicinām iepazīties ar 2019. un 2020. gada rezidenču katalogu latviešu vai angļu valodā.

Starpdisciplināru kopdarbu veidošana festivālam “Sansusī”

Rezidences viesus izvēlas Sansusī radošā komanda aicina skatuves mākslinieku komandu un akadēmiskās mūzikas pārstāvi. Māksliniekiem rezidences laikā tiek nodrošināta dzīvesvieta un telpas mākslas darba radīšanai un segti ceļa izdevumi. Līdz šim šādā rezidencē tapuši Grēte Gross (Igaunija) un Zilberts izrāde “Confines” Cie Catalyst un Platons Buravickis izrāde Amygdala. Māksliniekus izvēlas un personīgi uzrunā Sansusī radošā komanda.

Iespēja izīrēt Sansusī rezidenci dažādu mākslas projektu radīšanai

Ārpus Sansusī izsludinātajām rezidenču programmām, rezidence ir pieejama dažādiem māklsas projektiem. Lai segtu ēkas uzturēšanas izmaksas, par uzturēšanos mākslas rezidencē ārpus mūsu piedāvātajām programmā tiek iekasēta maksa 12 eur diennaktī par personu. Par kupolu un citu telpu izmantošanu mēģinājumiem maksa netiek piemērota.

Rezidenču centrs:

Lai rezidenču centrs “Susēja” būtu gatavs ar vien jaunu mākslas notikumu un formu uzņemšanai, saskaņā ar Lauku partnerības “Sēlija” administrēto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu nesen tika pilnveidota kupolveida skatuve, papildinot to ar nepieciešamo inventāru. Piemēram, ierīkota dejas, cirka un teātra izrādēm atbilstoša grīda, iegādāts vajadzīgais inventārs. Līdz 2021. gada rudenim tiks pabeigti arī kupola siltināšanas darbi. Tad notikumus varēs rīkot arī gada aukstajos mēnešos. Šis ir nozīmīgs ieguldījums, kas parāda, ka kultūras piedāvājums Aknīstē pieaugs. Biedrība aicina vietējos iedzīvotājus un citus interesentus iesaistīties turpmākajos pasākumos, kā arī izmantot vietu savu iniciatīvu īstenošanai.


Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 19-05-AL24-A019.2204-000002 turpina labiekārtot pasākumu norises vietu “Susēja”, pielāgojot to aktivitātēm gada aukstajos mēnešos.

Biedrība “Sansusī” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000007 ir labiekārtojusi pasākumu norises vietu “Susēja”, aprīkojot to ar koncertiem un izrādēm nepieciešamo inventāru.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē