Kautiņi

Biedrība Sansusī un kultūrtelpa Tu jau zini Kur aicina mūziķus piedalīties “Sansusī mūziķu kauriņu turnīrs” otrajā sezonā. 

Sākot ar 28. jūniju kultūrtelpā Tu jau zini Kur un citviet Latvijā norisināsies “Sansusī mūziķu kautiņu turnīrs” otrā sezona.  Pēc veiksmīgi aizvadītas kautiņu pirmās sezonas, kur uzvaras laurus plūca pianists Roberts Flaics, arī šogad tiks organizēts “Sansusī mūziķu kautiņu turnīrs”, kur uzvarētājs balvā iegūs honorāru 1000eur apmērā un garantētu  koncertu 2024. gada festivālā  “Sansusī”. 

Turnīrs tiks organizēts kā 8 vakaru pasākums 3 mēnešu periodā, kur katrā no vakariem paredzēti 2 kautiņu pāri ar improvizētu programmu un kuros piedalīsies dažādus instrumentus un balsis pārvaldoši profesionāli mūziķi un mūzikas skolu audzēkņi. Sansusī kautiņu formāts paredz, ka instrumenta veidam vai balsij, ko pārvalda mūziķis nav izšķiroša nozīme, jo konkursa kārtībā, pēc iesūtītajiem video, tiks atlasīti mūziķi, kuru tehniskās instrumenta pārvaldīšanas prasmes neizraisa nekādus jautājumus un pamatprasība būs “sacensties” skatuves atraktivitātē, muzikālajā asprātībā un mēles asumā. Uzvarētāju nosaka 5 balsis – žūrija, kuru pārstāvēs divi skatuves mākslas profesionāļi un viens nejauši izvēlēts tā vakara apmeklētājs (katram viena balss), Sansusī un Tu jau zini Kur komanda (kopā viena balss), kā arī piektā balss – publikas balsojums vakara beigās. Viņi arī būs tie, kas noteiks gan to mūziķi, kurš  ir uzvarējis konkrētajā kautiņā un tiek virzīts turnīra nākamajai kārtai, gan to kurš saņems torti.

ENG

The association “Sansusī ” and the cultural space “Tu jau zini Kur” invite musicians to participate in the second season of the “Sansusī Musicians’ Standoff Tournament”!

Starting from June 28th, the second season of the “Sansusī Musicians’ Standoff Tournament” will take place at the cultural space “Tu jau zini Kur” and elsewhere in Latvia. After the successful first season, where the winner was pianist Robert Fleitz, the “Sansusī Musicians’ Standoff Tournament ” will also be organized this year. The winner will receive a prize of 1000 euros and a guaranteed concert at the 2024 “Sansusī” festival.

The tournament will be organized as an 8-evening event over a 3-month period, where each evening will feature 2 standoff pairs with an improvised program and will involve professional musicians and music school students mastering different instruments and voices. The Sansusī standoff format suggests that the type of instrument or voice mastered by the musician is not decisive, as musicians will be selected according to the competition order, based on submitted videos, whose technical skills in mastering the instrument do not raise any questions. The basic requirement will be to “compete” in stage attractiveness, musical sharpness, and wittiness. The winner will be determined by 5 votes – the jury, represented by two stage art professionals and one randomly chosen visitor of the evening (each with one vote), the Sansusī and “Tu jau zini Kur” team (together with one vote), as well as the fifth vote – the audience vote at the end of the evening. They will be the ones to decide both the musician who has won the particular brawl and is moved to the next round of the tournament and the one who receives the cake.

 Mūziķi tiek aicināti piedalīties turnīrā, iesūtot savus video pieteikumus ar muzikāliem elementiem  e-pastā kauslis@sansusi.lv  līdz 28. maija pusnaktij.  

Musicians are invited to participate in the tournament by submitting their video applications with musical elements by email to kauslis@sansusi.lv until midnight on May 28th.

Ar “Sansusī mūziķu kautiņu turnīra” nolikumu vari iepazīties
You can read the “Sansusī Musicians’ Brawl Tournament” rules.

Tu jau zini kur un Sansusī


Ieskats pagājušā gada “Sansusī mūziķu kautiņu turnīrā”
A look at last year “Sansusī Musicians’ Standoff Tournament: